Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

SPIS TREŚCI

 1. Kontakt ze Sprzedawcą
 2. Informacje o firmie
 3. Wymagania techniczne
 4. Przyjmowanie zamówienia
 5. Formy płatności
 6. Dostawa towarów
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Postępowanie reklamacyjne
 9. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 10. Postanowienia regulaminu dotyczące klientów, którzy nie są jednocześnie konsumentami
 11. Postanowienia końcowe

 

 1. Kontakt ze Sprzedawcą
 1. Adres pocztowy: Wysoczyn 30A, 08-443 Sobienie-Jeziory
 2. Adres e-mail: wspolceznatura@gmail.com
 3. Telefon: 696-015-171

 

 1. Informacje o firmie

2.1. Sklep internetowy działający pod adresem wspolceznatura.pl (dalej: Sklep), jest własnością P.P.H.U. W SPÓŁCE Z NATURĄ KAROL PIEKARNIAK z siedzibą w Szymanowice Małe 24, 08-433 Sobienie-Jeziory  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5322006175, nr REGON 145992360, telefon:

696-015-171 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), e-mail: wspolceznatura@gmail.com (dalej: Sprzedawca).

2.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. Wymagania techniczne

3.1. Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa "ciasteczek" (cookies) przez przeglądarkę internetową kupującego. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie jest posiadanie przez klienta własnego konta e-mail, a także kontaktowego numeru telefonicznego.

 1. Przyjmowanie zamówienia

4.1. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

4.2. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.3. Składanie zamówień na stronie internetowej Sklepu możliwe jest 24 godziny/dobę. Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail zostanie automatycznie wygenerowany przez sklep e-mail zawierający:

a) informację o przyjęciu zamówienia,
b) wszystkie istotne elementy zamówienia

4.4. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 8 do godz. 16 pod numerem telefonu 696-015-171 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

4.5. Z chwilą otrzymania przez klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a Sprzedawcą.

4.6. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT bądź dowodem zakupu z uwzględnieniem pkt. 6.8.

4.7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego zawieszenia usług Sklepu dla celów konserwacyjnych, aktualizacji danych, bądź też innych powodów wynikłych z zaistniałej sytuacji uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu. W przypadku zaplanowanej konserwacji systemu Sklep wcześniej poinformuje o tym klienta na stronie głównej Sklepu.

4.8. Historia zamówień znajduje się w zakładce – Twoje zamówienia w panelu klienta Sklepu.

4.9 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji i anulowania zamówienia w przypadkach określonych w p. 6.5.

 1. Formy płatności

5.1. Sklep oferuje następujące formy płatności:

a) przedpłata na konto,
b) płatność przy odbiorze przesyłki,
c) za pośrednictwem platformy Przelewy24,
d) za pośrednictwem platformy PayU,
d) za pośrednictwem płatności online (podmiotem świadczącym obsługę Płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.)

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

5.2. Przelew bankowy na konto firmy numer konta: 42 1140 2004 0000 3502 8170 8896

5.3. Sklep przewiduje możliwość składania zamówień bez rejestracji, jak również po wcześniejszym zarejestrowaniu konta.

5.4. Koszty dostawy są podane na stronie Sklepu w sekcji PŁATNOŚCI I DOSTAWA w zakładce „Czas i koszty dostawy” i zależą od wybranego sposobu przesyłki oraz sposobu zapłaty.

5.5 Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl)

 

 1. Dostawa towarów

6.1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

6.3. Dostawy realizowane są poprzez:

 • InPost Paczkomaty 24/7
 • InPost Kurier
 • DPD Kurier
 • DPD PickUp
 • Orlen Paczka
 • Transport własny – dla zamówień określonych w p. 6.4.
 • Transport paletowy - dla zamówień określonych w p. 6.5.

6.4. Dostawa transportem własnym Sprzedawcy jest możliwa tylko i wyłącznie dla zamówień z miastem odbioru Warszawa oraz okolic (promień 20 km). Dostawy własne realizowane są w soboty.

6.5. Wysyłką paletową będą realizowane zamówienia hurtowe powyżej 10 kartonów zbiorczych bądź w przypadku kiedy waga zamówionych produktów przekroczy 200 kg - jeśli Klient wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody klienta Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji i anulowania zamówienia.

6.6. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w procesie zamówienia.

6.7. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem zamówień z opcją dostawy określonej w p. 6.4.

6.8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania płatności przez Sprzedawcę lub od momentu złożenia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem. Czas dostawy produktu wynosi z reguły 1-2 dni robocze od dnia wysłania, z ewentualnym wyłączeniem zamówień z opcją dostawy określonej w p. 6.4. O wysłaniu produktu klient jest informowany poprzez wiadomość email na adres podczas składania zamówienia.

6.9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT bądź dowód zakupu. Wskazany dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest wysyłany jedynie drogą elektroniczną pod adres e-mail wskazany w formularzu. Akceptując niniejszy regulamin w trakcie zakupów, klient zgadza się na przesłanie mu dokumentu sprzedaży drogą elektroniczną będąc tym samym odpowiedzialny za podanie poprawnego adresu e-mail, pod rygorem braku możliwości otrzymania faktury.

6.10. Kupujący po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia ma prawo i obowiązek zbadać stan przesyłki po podpisaniu odbioru w obecności przewoźnika. W razie wystąpienia uszkodzeń powinien zostać spisany protokół szkody, który jest podstawą do uznania reklamacji.

6.11. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

7.2. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy:

1) wysłanie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem, lub
2) wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wspolceznatura@gmail.com

7.2.1 Klient może dokonać odstąpienia od umowy za pomocą formularza którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

7.2.2. W przypadku otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy w formie pisemnej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy.

7.4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:

7.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.8.2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.9. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy rozpoczyna się dla umowy od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

7.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(1) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

(2) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie. Przykładowo Klient może złożyć reklamację:

a) w formie pisemnej na adres Sklepu,
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wspolceznatura@gmail.com .

8.3. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę

8.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres lub w inny podany przez klienta sposób.

8.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
  c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 2. Postanowienia regulaminu dotyczące klientów, którzy nie są jednocześnie konsumentami

10.1. Ograniczenie odpowiedzialności do 2 lat od wydania towaru

10.2. Wskazane w punkcie 8 postanowienia dotyczą jedynie klientów niebędących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 1. Postanowienia końcowe

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający konto klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium